Entreprenørarbejde med stor ekspertise

Min baggrund for at lave entreprenøropgaver er, at jeg gennem de seneste 2 ½ år har været ansat i et entreprenørfirma. 
Firmaet har deltaget i forskellige arbejder som fx etablering af:

-

grunde

-

betonarbejde

-

murerarbejde med lecablokke

- lægning af tegl
- nedrivning af tegltage mv.
-

oprydning af byggepladser

Så står dit firma og mangler en person til at udføre en af overstående opgaver, står jeg gerne til disposition, også gerne sammen med medarbejderne fra Deres eget firma.